Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zapisy przyjmujemy jedynie na miesiąc do przodu. Nie przyjmujemy zapisów z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Uprzejmie przypominamy, że nasza oferta edukacyjna przeznaczona jest dla dzieci w wieku szkolnym (od 6 roku życia). Nie przyjmujemy zapisów na warsztaty dla grup przedszkolnych, gdyż program oraz warunki skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.