Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

OFERTA EDUKACYJNA

INFORMUJEMY, ŻE ZAPISY NA ZAJĘCIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM PRZYJMUJEMY PO DNIU 1. PAŹDZIERNIKA
ZAPISY PRZYJMUJEMY JEDYNIE NA MIESIĄC DO PRZODU. NIE PRZYJMUJEMY ZAPISÓW Z KILKUMIESIĘCZNYM WYPRZEDZENIEM


UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, ŻE NASZA OFERTA EDUKACYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM (OD 6 ROKU ŻYCIA). NIE PRZYJMUJEMY ZAPISÓW NA WARSZTATY DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH, GDYŻ PROGRAM ORAZ WARUNKI SKIEROWANE SĄ DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

Lekcje muzealne:

   

APTEKA JAKO DAWNY OŚRODEK BADAWCZY

 
Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: 30
Wiek uczestników: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Prowadząca: Edyta Rudolf
Rezerwacja: tel. 71 784 04 43

 
Celem lekcji jest poznanie przez uczniów znaczenia farmacji w rozwoju nowoczesnej chemii i biologii. Aptekarze byli często badaczami, zajmującymi się zarówno wykrywaniem nowych związków chemicznych, jak też poszukiwaniem nowych środków leczniczych. Apteka była miejscem, gdzie eksperymentowano i zdobywano wiedzę praktyczną. Działalność niektórych aptekarzy przyczyniła się powstania innych dziedzin w technologii, np. przemysłu  naftowego, cukrowniczego oraz spożywczego (byli np. autorami receptur coca-coli i pepsi-coli).
 
Przebieg lekcji:
1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
2. Uczniowie otrzymują karty pracy – formularze z pytaniami dotyczącymi treści prezentacji, które po wypełnieniu będą stanowiły ich notatki.
3. Powtórzenie wiadomości. Po zakończonych zajęciach uczestnicy znają pojęcia: alchemia, chemia leków oraz nazwy podstawowego sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach aptecznych.
 

O HISTORYCZNYCH ZWIĄZKACH DIETY I FARMACJI

      
Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: 30
Wiek uczestników: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Prowadząca: Edyta Rudolf
Rezerwacja: tel. 71 784 04 43

 
Od wieków praktykowane jest łączenie posilania się z praktyczną ochroną. Dieta, czyli kontrola pożywienia, stanowiła praktykę wypracowaną przez myśl naukową. Poprzez dobór produktów żywnościowych podkreślano istnienie szczególnego związku między ciałem a światem. Przez setki lat poszukiwano uniwersalnej zasady dotyczącej właściwego odżywiania się, a szereg produktów uzyskiwało lub traciło status zdrowego lub szkodliwego: od cynamonu po lewą łapę kaczki. Lekcja ma na celu przybliżenie zmian historycznych zachodzących w zakresie rozumienia ciała ludzkiego i zdrowia.
 
Przebieg lekcji:
1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
2. Powtórzenie wiadomości. Po zakończonych zajęciach uczestnicy znają pojęcia z zakresu diety, farmacji, leku naturalnego.
 

JAK DAWNIEJ LECZONO, CZYLI WPŁYW KULTURY MAGICZNEJ NA STOSUNEK DO CHOROBY

 
Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: 30
Wiek uczestników; szkoły: gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Prowadzący: Grzegorz Wiktorowski
Rezerwacja: tel. 71 784 04 43

 
Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z problematyką dawnego lecznictwa, które swoimi standardami daleko odbiegało od medycyny i służby zdrowia, jakie znamy dzisiaj. Uczniowie dowiedzą się o magicznych i ludowych teoriach dotyczących choroby i leczenia. Poznają zagadnienia związków sił nieczystych i stanu zdrowia, wpływu rzucania czarów oraz uroków na powstawanie choroby, jak również dowiedzą się w jaki sposób sobie z tym radzono. Spotkają się również z figurą szamana, czarownika, znachora i uzdrawiacza. Zrozumieją również co się stało, że współcześnie nie stosujemy już pijawek, mchu do wypełniania ubytków w zębach czy nie zabijamy czarnej kury o północy na rozstajach dróg...
 
Przebieg lekcji:
1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
2. Powtórzenie wiadomości. Po zakończonych zajęciach uczestnicy znają pojęcia z zakresu lecznictwa ludowego oraz innych typów lecznictwa niemedycznego. Wiedzą również jak doszło do wykształcenia się współczesnej formy praktyki medycznej.
 

HUMORY, WYZIEWY, MIAZMATY - OCZYSZCZANIE, WIETRZENIE, WYPEŁNIANIE: KONCEPCJE CHOROBY OD ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI

 
Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: 30
Wiek uczestników; szkoły: gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Prowadzący: Grzegorz Wiktorowski
Rezerwacja: tel. 71 784 04 43

 
Celem lekcji jest prezentacja dawnych koncepcji choroby i sposobów jej leczenia, które uznane były za naukowe, jednakże przynależały do odmiennego od współczesnego standardu racjonalności i mentalności. Uczniowie/słuchacze zapoznają się z humoralną teorią choroby i metodami leczenia w tym paradygmacie, a mianowicie, oczyszczaniem, wietrzeniem, nasycaniem. Poznają rolę oddziaływania sił kosmicznych na jednostkę. Zrozumieją koncepcję wyziewów i miazmatów oraz związanych z nimi metod wietrzenia i oczyszczania powietrza. Poznają również rolę diety w lecznictwie.
 
Przebieg lekcji:
1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
2. Powtórzenie wiadomości. Po zakończonych zajęciach uczestnicy znają pojęcia humoralnej teorii choroby, miazmatów oraz metod terapeutycznych stosowanych w lecznictwie według tych standardów. Wiedzą również jak doszło do wykształcenia się współczesnej formy praktyki medycznej.
 

NIE CAŁKIEM ŚWIEŻA SPRAWA... DZIEJE EUROPEJSKIEJ HIGIENY

 
Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: 30
Wiek uczestników; szkoły: gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Prowadząca: Marcelina Jakimowicz
Rezerwacja: tel. 71 784 04 40

 
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z europejskimi dziejami higieny od starożytności po czasy nowożytne. W czasie zajęć zostaną przedstawione różne definicje brudu, czystości, a także choroby z perspektywy historii codzienności. Między innymi słuchacze dowiedzą się: czym myto się w czasach przedchrześcijańskich, dlaczego w renesansie Kościół zakazywał uczęszczania do łaźni miejskich, a także komu zawdzięczamy wynalezienie i rozpowszechnienie prysznica.
 
Przebieg lekcji:
1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
2. Powtórzenie wiadomości. Po zajęciach uczestnicy znają zarys rozwoju higieny w Europie. Mają podstawową wiedzę o tym, jakie czynniki wpływały na perspektywę podejścia do brudu i czystości na przestrzeni wieków.
 

SZAMANI, SZEPTUNY, ZAMAWIACZE, ZNACHORZY… POSTAĆ UZDROWICIELA LUDOWEGO DAWNIEJ I DZIŚ

 
Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: 30
Wiek uczestników; szkoły: gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Prowadząca: Marcelina Jakimowicz
Rezerwacja: tel. 71 784 04 40

 
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem uzdrowicieli ludowych, których działalność  znajduje się poza obrębem medycyny oficjalnej. W medycynie ludowej i tradycyjnej działalność leczniczą prowadzą ludowi uzdrowiciele. W kulturach archaicznych tę funkcję sprawowali czarownicy, szamani, wróże – ich pozycja w społeczeństwie była niezwykle uprzywilejowana. Moc uzdrowiciela była i jest darem, pochodzi z „zewnątrz”: od Boga, duchów przodków, istot nadludzkich bądź demonów.  Na wybranych przykładach z przeszłości (m. in. starożytna Grecja) i teraźniejszości (m.in. szamanizm buriacki, szeptunki na Podlasiu) słuchający będą mieli możliwość zapoznania się ze znaczeniem i funkcją uzdrowicieli ludowych.
 
Przebieg lekcji:
1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
2. Powtórzenie wiadomości. Po zajęciach uczestnicy mają podstawową wiedzę o specyfice działalności uzdrowicieli ludowych, a także znają podstawowe różnice miedzy medycyną oficjalną a ludową i tradycyjną.Warsztaty:

ABY ZĘBY BYŁY BIAŁE I CZYSTE

 
Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: max. 25
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych.
Prowadząca: Marcelina Jakimowicz
Rezerwacja: tel. 71 784 04 40

 
Uczestnicy warsztatów poznają historię higieny jamy ustnej, dowiedzą się, czym myto zęby w przeszłości oraz jaki jest skład współczesnych past do zębów, w końcu przygotują własną, naturalną pastę do zębów na bazie tłoczonego na zimno oleju kokosowego, białej glinki (usuwa kamień nazębny), z dodatkiem sody oczyszczonej, ksylitolu (o działaniu przeciwpróchniczym) oraz olejków eterycznych.
 

KORZENIE Z DAWNEJ APTEKI – KULINARIA I LECZENIE

 
Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: max. 25
Wiek uczestników: nauczanie wczesnoszkolne, szkoły podstawowe.
Prowadzący: Grzegorz Wiktorowski
Rezerwacja:  tel. 71 784 04 43

 
Celem warsztatów jest ukazanie roli jaką odegrały wybrane przypraw korzenne zarówno w lecznictwie, jak kuchni. Omówione zostaną: miejsce pochodzenia, właściwości oraz możliwości ich zastosowania. Osoby biorące udział w warsztatach będę wiedziały, jakie właściwości posiadają przyprawy korzenne, w jaki sposób najlepiej je komponować oraz do jakich potraw (i w jakim celu) można je stosować. Ponadto uczestnicy nauczą się w jaki sposób samodzielnie przygotować różne mieszanki przypraw.
 

NAJLEPSZY LEK NA... TREMĘ

 
Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: max. 20
Wiek uczestników: dzieci w wieku 6-12 lat
Prowadząca: Edyta Rudolf
Rezerwacje: tel. 71 784 04 43

 
Cel warsztatów to kreatywne tworzenie plakatu leku lub reklamy telewizyjnej na tremę. Przygotowywanie plakatów w grupach 5 os.  ma nie tylko bawić, pogłębiać wyobraźnię, uczyć pracy w grupie, ale także przybliżać przystępną dla dzieci wiedzę dotyczącą reklamy i postaci leków.
 
Przebieg warsztatów:
 1. Prezentacja multimedialna (czym jest reklama + przedstawienie postaci leku).
2. Praca w grupach; rozlosowanie zadania – poszczególne grupy pięcioosobowe losują grupy dolegliwości dla których mają przygotować plakat promujący lek wymyślony przez dzieci. Następnie uczestnicy warsztatów techniką kolażu przygotowują plakat konkretnego specyfiku.
3. Omówienie plakatów oraz wymiana wniosków pomiędzy grupami.Zajęcia są bezpłatne.

Muzeum zastrzega sobie zmianę w ofercie edukacyjnej.