Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zapisy przyjmujemy jedynie na miesiąc do przodu. Nie przyjmujemy zapisów z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Uprzejmie przypominamy, że nasza oferta edukacyjna przeznaczona jest dla dzieci w wieku szkolnym (od 6 roku życia). Nie przyjmujemy zapisów na warsztaty dla grup przedszkolnych, gdyż program oraz warunki skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Uwaga!
Możliwość realizacji warsztatów, lekcji muzealnych i zwiedzania z przewodnikiem jest związana z dostępnością prowadzących w wybranym terminie. Pracownicy Muzeum zajmują się także pracą naukową - uczestniczą w badaniach terenowych, kwerendach i konferencjach naukowych.

UWAGA WAKACJE!

INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE WAKACYJNYM NIE PROWADZIMY WARSZTATÓW I LEKCJI MUZEALNYCH. Z PROGRAMEM RUSZAMY WRAZ Z ROZPOCZĘCIEM ROKU AKADEMICKIEGO.