Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

1. Zapisy na zajęcia przyjmujemy jedynie na miesiąc do przodu. Nie przyjmujemy zapisów z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

2. Informujemy, że nasza oferta edukacyjna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych. Nie przyjmujemy zgłoszeń grup przedszkolnych.

3. Możliwość realizacji lekcji muzealnych i zwiedzania z przewodnikiem jest związana z dostępnością prowadzących w wybranym terminie. Pracownicy Muzeum zajmują się także pracą naukową - uczestniczą w badaniach terenowych, kwerendach i konferencjach naukowych.

4. W okresie wakacyjnym nie prowadzimy zajęć edukacyjnych. Z programem ruszamy wraz z rozpoczęciem roku akademickiego.


APTEKA JAKO DAWNY OŚRODEK BADAWCZY

Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: 30
Wiek uczestników: szkoły podstawow kl. VII-VIII, szkoły średnie, studenci
Prowadząca: Edyta Rudolf
Rezerwacja: tel. 71 784 04 43

Celem lekcji jest poznanie przez uczniów znaczenia farmacji w rozwoju nowoczesnej chemii i biologii. Aptekarze byli często badaczami, zajmującymi się zarówno wykrywaniem nowych związków chemicznych, jak też poszukiwaniem nowych środków leczniczych. Apteka była miejscem, gdzie eksperymentowano i zdobywano wiedzę praktyczną. Działalność niektórych aptekarzy przyczyniła się powstania innych dziedzin w technologii, np. przemysłu  naftowego, cukrowniczego oraz spożywczego (byli np. autorami receptur coca-coli i pepsi-coli).

Przebieg lekcji:
1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
2. Uczniowie otrzymują karty pracy – formularze z pytaniami dotyczącymi treści prezentacji, które po wypełnieniu będą stanowiły ich notatki.
3. Powtórzenie wiadomości. Po zakończonych zajęciach uczestnicy znają pojęcia: alchemia, chemia leków oraz nazwy podstawowego sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach aptecznych.


O HISTORYCZNYCH ZWIĄZKACH DIETY I FARMACJI  

Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: 30
Wiek uczestników: szkoły podstawowe kl. VII-VIII, szkoły średnie, studenci
Prowadząca: Edyta Rudolf
Rezerwacja: tel. 71 784 04 43

Od wieków praktykowane jest łączenie posilania się z praktyczną ochroną. Dieta, czyli kontrola pożywienia, stanowiła praktykę wypracowaną przez myśl naukową. Poprzez dobór produktów żywnościowych podkreślano istnienie szczególnego związku między ciałem a światem. Przez setki lat poszukiwano uniwersalnej zasady dotyczącej właściwego odżywiania się, a szereg produktów uzyskiwało lub traciło status zdrowego lub szkodliwego: od cynamonu po lewą łapę kaczki. Lekcja ma na celu przybliżenie zmian historycznych zachodzących w zakresie rozumienia ciała ludzkiego i zdrowia.

Przebieg lekcji:
1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
2. Powtórzenie wiadomości. Po zakończonych zajęciach uczestnicy znają pojęcia z zakresu diety, farmacji, leku naturalnego.


JAK DAWNIEJ LECZONO, CZYLI WPŁYW KULTURY MAGICZNEJ NA STOSUNEK DO CHOROBY

Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: 30
Wiek uczestników: szkoły podstawowy kl. VII-VIII, szkoły średnie, studenci
Prowadzący: Grzegorz Wiktorowski
Rezerwacja: tel. 71 784 04 43

Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z problematyką dawnego lecznictwa, które swoimi standardami daleko odbiegało od medycyny i służby zdrowia, jakie znamy dzisiaj. Uczniowie dowiedzą się o magicznych i ludowych teoriach dotyczących choroby i leczenia. Poznają zagadnienia związków sił nieczystych i stanu zdrowia, wpływu rzucania czarów oraz uroków na powstawanie choroby, jak również dowiedzą się w jaki sposób sobie z tym radzono. Spotkają się również z figurą szamana, czarownika, znachora i uzdrawiacza. Zrozumieją również co się stało, że współcześnie nie stosujemy już pijawek, mchu do wypełniania ubytków w zębach czy nie zabijamy czarnej kury o północy na rozstajach dróg...

Przebieg lekcji:
1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
2. Powtórzenie wiadomości. Po zakończonych zajęciach uczestnicy znają pojęcia z zakresu lecznictwa ludowego oraz innych typów lecznictwa niemedycznego. Wiedzą również jak doszło do wykształcenia się współczesnej formy praktyki medycznej.


HUMORY, WYZIEWY, MIAZMATY - OCZYSZCZANIE, WIETRZENIE, WYPEŁNIANIE: KONCEPCJE CHOROBY OD ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: 30
Wiek uczestników; szkoły średnie, studenci
Prowadzący: Grzegorz Wiktorowski
Rezerwacja: tel. 71 784 04 43

Celem lekcji jest prezentacja dawnych koncepcji choroby i sposobów jej leczenia, które uznane były za naukowe, jednakże przynależały do odmiennego od współczesnego standardu racjonalności i mentalności. Uczniowie/słuchacze zapoznają się z humoralną teorią choroby i metodami leczenia w tym paradygmacie, a mianowicie, oczyszczaniem, wietrzeniem, nasycaniem. Poznają rolę oddziaływania sił kosmicznych na jednostkę. Zrozumieją koncepcję wyziewów i miazmatów oraz związanych z nimi metod wietrzenia i oczyszczania powietrza. Poznają również rolę diety w lecznictwie.

Przebieg lekcji:
1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
2. Powtórzenie wiadomości. Po zakończonych zajęciach uczestnicy znają pojęcia humoralnej teorii choroby, miazmatów oraz metod terapeutycznych stosowanych w lecznictwie według tych standardów. Wiedzą również jak doszło do wykształcenia się współczesnej formy praktyki medycznej.


NIE CAŁKIEM ŚWIEŻA SPRAWA... DZIEJE EUROPEJSKIEJ HIGIENY

Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: 30
Wiek uczestników: szkoła podstawowa kl. VII-VIII, szkoły średnie, studenci
Prowadząca: Marcelina Jakimowicz
Rezerwacja: tel. 71 784 04 40

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z europejskimi dziejami higieny od starożytności po czasy nowożytne. W czasie zajęć zostaną przedstawione różne definicje brudu, czystości, a także choroby z perspektywy historii codzienności. Między innymi słuchacze dowiedzą się: czym myto się w czasach przedchrześcijańskich, dlaczego w renesansie Kościół zakazywał uczęszczania do łaźni miejskich, a także komu zawdzięczamy wynalezienie i rozpowszechnienie prysznica.

Przebieg lekcji:
1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
2. Powtórzenie wiadomości. Po zajęciach uczestnicy znają zarys rozwoju higieny w Europie. Mają podstawową wiedzę o tym, jakie czynniki wpływały na perspektywę podejścia do brudu i czystości na przestrzeni wieków.


SZAMANI, SZEPTUNY, ZAMAWIACZE, ZNACHORZY… POSTAĆ UZDROWICIELA LUDOWEGO DAWNIEJ I DZIŚ

Czas trwania: 45 min.
Liczba uczestników: 30
Wiek uczestników: szkoła podstawowa kl. VII-VIII, szkoły średnie, studenci
Prowadząca: Marcelina Jakimowicz
Rezerwacja: tel. 71 784 04 40

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem uzdrowicieli ludowych, których działalność  znajduje się poza obrębem medycyny oficjalnej. W medycynie ludowej i tradycyjnej działalność leczniczą prowadzą ludowi uzdrowiciele. W kulturach archaicznych tę funkcję sprawowali czarownicy, szamani, wróże – ich pozycja w społeczeństwie była niezwykle uprzywilejowana. Moc uzdrowiciela była i jest darem, pochodzi z „zewnątrz”: od Boga, duchów przodków, istot nadludzkich bądź demonów.  Na wybranych przykładach z przeszłości (m. in. starożytna Grecja) i teraźniejszości (m.in. szamanizm buriacki, szeptunki na Podlasiu) słuchający będą mieli możliwość zapoznania się ze znaczeniem i funkcją uzdrowicieli ludowych.

Przebieg lekcji:
1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
2. Powtórzenie wiadomości. Po zajęciach uczestnicy mają podstawową wiedzę o specyfice działalności uzdrowicieli ludowych, a także znają podstawowe różnice miedzy medycyną oficjalną a ludową i tradycyjną.


Zajęcia są bezpłatne.

Muzeum zastrzega sobie zmianę w ofercie edukacyjnej.